Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015Ο χρόνος είναι στο μυαλό μας σαν μια ευθεία γραμμή:

image

Οι χρόνοι του ρήματος που δείχνουν ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον είναι ο στιγμιαίος μέλλοντας και ο εξακολουθητικός μέλλοντας. Μπροστά από τα ρήματα που είναι σε χρόνο μέλλοντα υπάρχει η λέξη "θα". Εμείς εδώ θα μάθουμε το στιγμιαίο και ο εξακολουθητικό μέλλοντα της ενεργητικής φωνής.


Στιγμιαίος Μέλλοντας

Τα ρήματα που είναι στο στιγμιαίο μέλλοντα  μας δείχνουν τι θα γίνει στο μέλλον για μια στιγμή.
Π.χ.: Η Κατερίνα θα καλέσει όλους τους φίλους της στη γιορτή.

Κλίση:
εγώ θα παίξ-ω
εσύ θα παίξ-εις
αυτός θα παίξ-ει
εμείς θα παιξ-ουμε
εσείς θα παίξ-ετε
αυτοί θα παίξ-ουν


Εξακολουθητικός Μέλλοντας

Τα ρήματα που είναι στον εξακολουθητικό μέλλοντα μας δείχνουν τι θα γίνεται στο μέλλον συνέχεια.
Πχ: Ο Γιώργος θα διαβάζει όλη τη νύχτα.

Κλίση:
εγώ θα παίζ-ω
εσύ θα παίζ-εις
αυτός θα παίζ-ει
εμείς θα παιζ-ουμε
εσείς θα παίζ-ετε
αυτοί θα παίζ-ουν

2 σχόλια: